Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm

Zvyšuje výnosy sóje

Ako použitie BRANNTKALK 2-8mm zvyšuje výnosy sóje?

1. Rastliny sóje potrebujú dostatočné množstvo fosforu (P) a molybdénu (Mo) na plnohodnotný proces fixácie vzdušného dusíka, a zabezpečenie vysokého výnosu.
Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm zabezpečuje vysokú dostupnosť fosforu (P) a molybdénu (Mo) vďaka svojmu rýchlemu stabilizačnému účinku v pôde.
 
2. Pre koreňovú sústavu sóje je osobitne dôležitý správny vodný a vzdušný režim v pôde. Na dosiahnutie vysokých výnosov je preto nevyhnutná dobrá – drobivá štruktúra pôdy.
Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm obsahuje vysoké množstvo vo vode rozpustného vápnika, ktorý veľmi rýchlo vytvára správnu pôdnu štruktúru.
 
3. Na to, aby sója vytvárala dostatočné množstvo koreňových hrčiek, potrebuje rastlina veľké množstvo vápnika.
Práve BRANNTKALK 2-8mm zabezpečuje dodávku potrebného množstva vápnika vo vysoko dostupnej, vodo-rozpustnej forme.
 
Informácie a objednávky na adrese:  info@calmit-agrar.sk

Počet koreňových hrčiek u sóje sa zvyšuje úmerne vysokému obsahu vápnika (Ca) v pôde!

Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm veľmi rýchlo zvyšuje obsah vápnika v pôde, a zlepšuje tak u sóje tvorbu koreňových hrčiek.

Veľký počet koreňových hrčiek u sóje, je základom vysokej fixácie vzdušného dusíka, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie vysokého výnosu.

zdroj: spracované podľa Marschner a spol., Minerálna výživa vyšších rastlín, 2012

Ako používať výrobky z páleného vápna

Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm sa aplikuje pomocou bežného diskového rozmetadla, do šírky 24 – 32m. Materiál je potrebné zapracovať do vrchnej vrstvy pôdy 0-10 cm ihneď po aplikácii, alebo max. do niekoľkých dní. Je potrebné predísť výdatným zrážkam v období medzi aplikáciou a zapracovaním do pôdy.

Čistenie zariadení

Pálené vápno BRANNTKALK nie je korozívne ako iné/bežné hnojivá. Napriek tomu sa odporúča po jeho použití aplikačné zariadenie vyčistiť.

  1. Ofúknutím celého zariadenia odstráňte vzduchom všetky zbytky páleného vápna BRANNTKALK.
  2. Umyte zariadenie veľkou dávkou vody – čím viac vody, tým lepšie.
  3. Umyte zariadenie kyslým čistiacim prostriedkom.

Bezpečnosť

  1. Výrobky z páleného vápna sú silne zásadité. Nesmú sa dostať do očí alebo pľúc!
  2. Je nevyhnutné neustále používať ochranu očí a ochrannú masku!
  3. Výrobky z páleného vápna je potrebné neustále držať mimo dosahu vody!

Poškodzuje pálené vápno vzchádzajúce rastliny?

NIE.  Pálené vápno BRANNTKALK nepoškodzuje vzchádzajúce rastliny. Môže, ba dokonca sa najčastejšie odporúča aplikovať ho tesne pred výsevom, alebo pred prípravou osivového lôžka. Zapracovanie do pôdy je možné aj prostredníctvom samotnej sejačky.

Prečo výrobky z páleného vápna zvyšujú pH pôdy rýchlejšie ako všetky ostatné druhy výrobkov z mletého vápenca?

Hodnota pH pôdy je jedným z kľúčových faktorov úspešného poľnohospodárstva. Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm veľmi rýchlo zvyšuje pôdne pH, a dokáže neutralizovať veľmi veľké množstvá pôdnych kyselín (najvyššia dostupná neutralizačná hodnota CaO).

Po aplikácii, BRANNTKALK v priebehu niekoľkých dní zneutralizuje pôdne kyseliny, a zvýši hodnotu pôdneho pH. Prakticky okamžite dochádza k zlepšeniu dostupnosti (N), (P), (K), (Mg) a iných živín, ktoré tak rasliny dokážu plnohodnotne odčerpávať z pôdy pre svoju výživu. V porovnaní s aplikáciou jemne mletého vápenca v práškovej podobe (lepšia varianta) alebo granulovanej podobe (horšia varianta), ide o výrazne rýchlejšiu reakciu v pôde. Z aplikácie páleného vápna profituje prakticky okamžite už aktuálne vysiata plodina.

Ako uskladňovať výrobky z páleného vápna

Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm veľmi intenzívne reaguje s vodou. To je dôvod jeho rýchleho a veľmi dobrého účinku. V prípade, že sa BRANNTKALK v mieste uskladnenia dostane do kontaktu s vodou, okamžite sa veľmi zahreje (>200°C) a získa trojnásobný objem.

Je veľmi dôležité uskladňovať výrobky z páleného vápna na suchom mieste!

V dôsledku reakcie páleného vápna so vzdušnou vlhkosťou, majú výrobky z páleného vápna tendenciu sa drobiť. Odporúča sa preto výrobky z páleného vápna neskladovať dlhšie ako 6 mesiacov.