Medziplodiny

Udržujú optimálnu teplotu pôdy

Pfad 1191@2x

Pokrytie pôdy zvyšuje zisky

Úlohou medziplodín (krycích plodín) je udržiavať pôdu zdravú a v dobrom stave. Udržujú pôdu pokrytú v období medzi dvoma hlavnými plodinami a zabraňujú veternej a vodnej erózii. Okrem týchto pozitívnych vplyvov, samotná prítomnosť rozmanitých druhov medziplodín pomáha potláčať klíčenie burín ako aj ich ďalšie rozširovanie na úkor pestovaných plodín.

Rastliny vytvárajú a uvoľňujú koreňové výlučky (exudáty) rôzneho zloženia. Výslednými produktami fotosyntézy bývajú zvyčajne cukry a aminokyselinové komplexy (fotosyntáty). Z nich 40-50% sa vylučuje koreňmi rastlín a sú využívané na vytváranie symbiotických vzťahov s pôdnymi mikróbami a hubami.

Medziplodiny počas vegetácie zabraňujú mnohým nepriaznivým poveternostným vplyvom. Vytvárajú rýchlo súvislý porast, ochraňujú povrch a obohacujú pôdu o biomasu. Po zlikvidovaní (ukončení vegetácie), vytvárajú medziplodiny na povrchu pôdy mulč, ktorý zabraňuje erózii ornice a pomáha udržiavať optimálnu teplotu pôdy. Koreňové zvyšky po medziplodine pomáhajú formovať pórovité pôdne agregáty, ktoré podporujú vsakovanie vody. Vybrané druhy medziplodín narúšajú utužené vrstvy pôdy, vytvárajú koreňové kanáliky, ktoré môžu následné rastliny (hlavné plodiny) využiť na ľahší a rýchlejší rozvoj koreňovej sústavy.

Využívanie medziplodín by dnes malo byť už bežnou súčasťou správnej poľnohospodárskej praxe, s cieľom zvýšiť na poliach rozmanitosť – to z dlhodobého hľadiska zvýši podiel organickej hmoty, zlepší inflitráciu (vsakovanie) zrážkovej vody a zabráni sa stratám z výparu. Zabráni sa erózii a zlepší sa schopnosť prekorenenia. Na dosiahnutie dobrého efektu by sa mali čo najviac skrátiť obdobia kedy leží pôda úhorom, aby bolo umožnené pôdnym organizmom, mikroflóre a rastlinným koreňom plnohodnotne pracovať.