Pálené vápno

Vápnenie

Čo sú výrobky z páleného vápna?

Podstatou je prírodný vápenec alebo dolomitický vápenec, ktorý bol pri výpale zahrievaný na teplotu cca 1000°C.

Pálené vápno má v pôde vysokú neutralizačnú hodnotu (obsah CaO).

Rýchlo zvyšuje pôdne pH.

Jednoducho sa aplikuje bežným diskovým rozmetadlom.

Ako uskladňovať výrobky z páleného vápna

Pálené vápno veľmi intenzívne reaguje s vodou. To je dôvod jeho rýchleho a veľmi dobrého účinku. V prípade, že sa pálené vápno v mieste uskladnenia dostane do kontaktu s vodou, okamžite sa veľmi zahreje (>200°C) a získa trojnásobný objem.

Je veľmi dôležité uskladňovať výrobky z páleného vápna na suchom mieste!

V dôsledku reakcie páleného vápna so vzdušnou vlhkosťou, majú výrobky z páleného vápna tendenciu sa drobiť. Odporúča sa preto výrobky z páleného vápna neskladovať dlhšie ako 6 mesiacov.

Ako používať výrobky z páleného vápna

Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm sa aplikuje pomocou bežného diskového rozmetadla do šírky 24-32 m. Pálené vápno je potrebné zapracovať do vrchnej vrstvy 0-10 cm ihneď, alebo max. do niekoľkých dní od aplikácie. Je potrebné predísť výdatným zrážkam v období medzi aplikáciou a zapracovaním do pôdy.

Čistenie aplikačných zariadení

Pálené vápno BRANNTKALK nie je korozívne ako iné/bežné hnojivá. Napriek tomu sa odporúča po jeho použití aplikačné zariadenie vyčistiť.

  1. Ofúknutím celého zariadenia odstráňte vzduchom všetky zbytky páleného vápna BRANNTKALK
  2. Umyte zariadenie veľkou dávkou vody – čím viac vody, tým lepšie
  3. Umyte zariadenie kyslým čistiacim prostriedkom

Bezpečnosť

  1. Výrobky z páleného vápna sú silne zásadité. Nesmú sa dostať do očí alebo pľúc!
  2. Je nevyhnutné neustále používať ochranu očí a ochrannú masku!
  3. Výrobky z páleného vápna je potrebné neustále držať mimo dosahu vody!

Pálené vápno BRANNTKALK verzus vápencová múka (GRANULOVANÁ FORMA)

Granulovaná vápencová múka. Neutralizačná hodnota 53% CaO. 
Vo videu môžete vidieť červený – kyslý vodný roztok (červená farba = kyslý roztok s nízkym pH / modrá farba = zásaditý roztok s vysokým pH). Do roztoku sa pridávajú granule – granulovaná vápencová múka. Je možné sledovať vzájomnú reakciu. Vznikajúca pena je spôsobená uvoľňovaním CO2. Farba roztoku zostane po celý čas červená (kyslá). To znamená, že granulovaná vápencová múka nezvyšuje hodnotu pH. Neprebieha žiadna neutralizácia kyselín.

Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm. Neutralizačná hodnota 92% CaO.

V ďalšom videu môžete sledovať reakciu červeného roztoku (kyslý) s páleným vápnom. Dochádza k nárastu objemu, zvýšeniu teploty a okamžitej neutralizácii všetkých kyselín, čo sa prejaví zmenou farby z červenej na modrú (modrý = zásaditý roztok). Nezáleží na tom koľko kyslého roztoku sa aj naďalej pridáva, všetky kyseliny sú ihneď neutralizované pôsobením páleného vápna BRANNTKALK.

Prečo výrobky z páleného vápna zvyšujú pH rýchlejšie ako všetky ostatné druhy výrobkov z mletého vápenca?

Hodnota pH pôdy je jedným z kľúčových faktorov úspešného poľnohospodárstva. Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm veľmi rýchlo zvyšuje pôdne pH, a dokáže neutralizovať veľmi veľké množstvá pôdnych kyselín (najvyššia dostupná neutralizačná hodnota CaO).

Po aplikácii, BRANNTKALK v priebehu niekoľkých dní zneutralizuje pôdne kyseliny a zvýši hodnotu pôdneho pH. Prakticky okamžite dochádza k zlepšeniu dostupnosti (N), (P), (K), (Mg) a iných živín, ktoré tak rasliny dokážu plnohodnotne odčerpávať z pôdy pre svoju výživu. V porovnaní s vápencovými múkami (jemne mletým vápencom), či granulátmi vápencových múk ide o výrazne rýchlejšiu reakciu v pôde. Z aplikácie páleného vápna profituje prakticky okamžite už aktuálne vysiata plodina.

Poškodzuje pálené vápno vzchádzajúce rastliny?

NIE – pálené vápno BRANNTKALK nepoškodzuje vzchádzajúce rastliny. Môže, ba dokonca sa najčastejšie odporúča aplikovať ho tesne pred výsevom, alebo pred prípravou osivového lôžka. Zapracovanie do pôdy je možné aj prostredníctvom samotnej sejačky.

Poškodzuje pálené vápno pôdnu mikroflóru a pôdne organizmy?

NIE – Pálené vápno nepoškodzuje pôdnu mikroflóru a pôdne organizmy. Trojročná štúdia (2013-2015) „Univerzity prírodných vied a zdrojov vo Viedni, AT“, ktorá skúmala vplyv použitia páleného vápna na pôdnu mikroflóru a pôdne organizmy poukazuje na to, že použitie páleného vápna nemá žiadne dlhodobé negatívne účinky na pôdnu mikroflóru a pôdne organizmy. Práve naopak, na pôdach s pH(KCl) < 6,5 sa po vápnení páleným vápnom rapídne zvyšuje biomasa pôdnych organizmov. Je to dôkaz, že použitie páleného vápna má pozitívny účinok na rozvoj pôdneho edafónu (pôdnej mikroflóry a pôdnych organizmov).

Zvyšuje pálené vápno pH pôdy na vysoké hodnoty, a blokuje tak dostupnosť mikroživín?

NIE – pri používaní odporúčaných dávok páleného vápna, nedochádza k blokovaniu dostupnosti žiadnych živín. Pôdy majú určitú pufrovaciu (vyrovnávaciu) kapacitu. Znamená to, že prostredníctvom páleného vápna sa môže zvýšiť pH pôdy veľmi rýchle a efektívne, ale nestúpne oveľa vyššie ako pH(KCl) 7,0 nakoľko sa aktivuje uhličitanový pôdny pufer. Viac informácií o pufrovacej (vyrovnávacej) kapacite pôdy môžte nájsť na odkaze – tu. V rozsahu pH(KCl) 6,5 až 7,3 sú všetky druhy živín veľmi dobre dostupné, rovnako aj mangán (Mn), bór (B), zinok (Zn) atď. Viac informácií o dostupnosti živín a hodnote pH môžte nájsť na odkaze – tu. V minulosti pestovatelia občas používali vysoké dávky páleného vápna alebo odpadového vápna vznikajúceho pri výrobe ocele. Používali dokonca jednorázové dávky 10-20 ton/ha. V takýchto prípadoch sa to môže odraziť na vysokej hodnote pôdneho pH, čo môže zapríčiniť nedostupnosť niektorých druhov mikroživín – zvyčajne na ľahkých, piesočnatých pôdach. Takéto vysoké dávky páleného vápna dnes už nikto viac neodporúča, a desiatky ton na hektár samozrejme žiaden pestovateľ navyaplikuje.