Kvalita vápna

Vápnenie

Aj tie najprecíznejšie pôdne rozbory, či najpresnejšie výpočty sú bezcenné, pokiaľ nepoužívame vhodný druh vápna, ktoré má zároveň zodpovedajúcu kvalitu.

V prípade že zamýšľate kúpiť určitý druh vápna, a nie ste si istý, či bude vyhovovať konkrétnym potrebám vašej pôdy, neváhajte nás kontaktovať. Bezplatne ho pre vás zanalyzujeme.

Kvalitatívne vlastnosti výrobkov určených na vápnenie pôd

1. Jemnosť mletia

Výrobky z vápencových múk musia mať bezprostredný kontakt (dotyk) s pôdnymi časticami a pôdnymi kyselinami, aby sa rozpustili a uvoľnili v sebe obsiahnuté živiny – vápnik a/alebo horčík. Vápenec zomletý na hrubú štruktúru väčšiu ako 0,3mm má príliš malú reaktívnu povrchovú plochu na to, aby reagoval s pôdnymi kyselinami a nerozpustí sa, resp. potrvá niekoľko desaťročí na to aby sa rozpustil. Práve preto platí, že úrodnosť pôdy je možné pozitívne ovplyvniť iba aplikáciou veľmi jemne mletého vápenca (vápencovej múky). Naša vápencová múka je veľmi dobrej kvality, jemnosťou mletia oveľa jemnejšia ako 0,3mm, a je v pôde vysoko reaktívna!

As illustrated in the graphic below, the reactive surface of fine limestone flour with 100% smaller 0,3 mm is five times greater than limestone “flour” with 1 – 0,3 mm and 130 times greater than limestone “flour” with a grain size of grater 1 mm. Therefore, is it very important to use fine ground limestone flour!

The very high surface area of fine limestone flour (smaller 0,3 mm) leads to a quick reaction with the soil acids and a quick dissolution within 30 days (see graphic below).

The result is that the soil pH increases with fine lime stone flour within around 30 days and reaches the optimum pH-value (KCl) of 6,5 very fast, if the proper amount was used. Coarse lime stone “powder” will take months to years to increase the soil pH (see graphic below).

2. (CaO) - neutralizačná hodnota

Na dosiahnutie cieľa – zvýšiť hodnotu pH pôdy, je potrebné neutralizovať pôdne kyseliny. Na meranie a vyjadrenie toho, aké množstvo pôdnych kyselín dokáže neutralizovať 1kg vápna (výrobku na vápnenie) sa používa tzv. neutralizačná hodnota (CaO).

(vápno: rozumej – výrobok podľa svojho druhu určený na vápnenie)

Čím vyššia je neutralizačná hodnota (CaO) určitého vápna, tým viac pôdnych kyselín na 1kg použitého vápna môže byť neutralizovaných, a tým menšie množstvo vápna na hektár je potrebné použiť.

Napríklad: 1kg páleného vápna BRANNTKALK (92% CaO), dokáže neutralizovať takmer dvojnásobné množstvo pôdnych kyselín ako vápencová múka alebo granulovaná forma vápencovej múky (45-53% CaO). Alebo inak povedané, na neutralizáciu rovnakého množstva pôdnych kyselín, je potrebné približne polovičné množstvo páleného vápna BRANNTKALK v porovnaní s vápencovou múkou alebo granulovanou formou vápencovej múky.

How is the neutralization reaction of acids in the soil happening? And what´s the relation between CaO-Neutralisation-Value and the neutralization of acids in the soil?

Watch our short animation for an explanation:

For burned limestone products like Branntkalk 3-8 mm or Branntkalk 0-5 mm the CaO-Neutralisation-Value is 95% CaO because burned limestone products are real Calciumoxyde (CaO). The burning process changes almost all limestone (CaCO3) into pure Calciumoxide (CaO). Unburned Limestone itself has no real CaO-content, it is 95% CaCO3 + 5% other minerals, but the CaO-Neutralisation-Value can be calculated with the factor 0,56.

1 kg of burned limestone (95% CaO) = 95 % CaO-Neutralisation-Value
1 kg of limestone flour or limestone flour granulates (80 – 90% CaCO3-content): 0,95 kg CaCO3 x 0,56 = 45 – 53 % CaO-Neutralisation-Value (calculated)

The problem is that the calculated CaO-Neutralisation-Value of limestone flour will only be effective if limestone flour can react with the soil acids and get into complete dissolution. With a good fineness (100% <0,3mm) and an even distribution over the field, this takes weeks maybe some months. With coarse limestone flour and/or an uneven distribution (like limestone flour granulates) this can take years to centuries!

For burned limestone products all this is not valid, because burned limestone products are immediately watersoluble. They just need contact with the soil water due to incorporation (into upper 0-10 cm) and they react within minutes or days. The full CaO-neutralisation-value of burned limestone products takes effect immediately.

If you have calculated your needed yearly amount for maintenance liming (with our maintenance liming calculator) with 500 kg CaO/ha/year – and you want to know now which amount of a specific lime product you must spread.

You can do the calculation using this formula:

Needed amount of CaO / (CaO-content of the desired lime product in % / 100) or you can use our CaO-Calculator.

3. Aplikácia - pôda - vápno - kontakt vápna s pôdou

Na neutralizáciu pôdnych kyselín je potrebný bezprostredný kontakt (dotyk) častíc vápna s pôdnymi časticami. U vápencových múk sú z tohto pohľadu najdôležitejšími podmienkami jemnosť mletia a rovnomernosť vyaplikovania na poli. Čím viac častíc vápna sa dostane do kontaktu s pôdnymi časticami, tým je účinok lepší. Z pohľadu rozpustnosti vo vode je veľký rozdiel medzi vápencovými múkami (ne-rozpustné vo vode) a páleným vápnom (rozpustné vo vode).

Limestone flours:

Moistened or dry limestone flour, which is easily distributed evenly over the field with lime or manure spreader, gets intense contact with soil particles and has a fast an good effect.

Limestone Flour Granulates:

Granulated limestone flour have a very poor lime-soil contact due to granulation. In the picture below, you can see lime granulates after several weeks, undissolved and with almost no contact to soil particles, and therefore no contact between lime particles and acids. The dissolution of the lime granulates can take months to years and needs several cultivations passes to get some distribution in the soil. We don’t recommend using granulates of ground limestone flour.

Burned Limestone:

In opposite to ground limestone flour, burned limestone products only need water to dissolve. They are water-soluble. They don´t need intense contact with the soil particles and the soil acids to dissolve. Therefore it is no problem, for example, for burned limestone granulates like Branntkalk 3-8 mm to have an uneven distribution over the field. After incorporation into the upper 0-10 cm, the burned lime granulates get in contact with soil water and dissolve very quickly, release calcium and hydroxide ions into the soil solution and the neutralization of acids starts immediately within minutes or days. Also, the improvement of the soil structure starts immediately