Humus

Zásobáreň živín

Prečo je humus nevyhnutný na dosahovanie stabilných výnosov?

Humus je organická hmota, ktorá bola rozložená a stabilizovaná prostredníctvom aktivity pôdnych organizmov (pôdneho edafónu). Priemerný obsah humusu u ornej pôdy je 1,5-4% a približne 4-10% u trávnatých porastov.

Humus je základným zdrojom vybraných živín akými sú dusík (N), fosfor (P) a síra (S). Ak je obsah humusu v pôde príliš nízky, mineralizáciou sa pre rastliny sprístupňujú iba malé množstvá týchto živín. Rastliny tak trpia nedostatkom živín napriek tomu, že boli na danej pôde aplikované minerálne hnojivá. Výnosy na týchto pôdach budú nízke.

Ak je obsah humusu v pôde príliš vysoký, živiny môžu zostať humusom zviazané a rastliny tak opäť trpia v dôsledku nedostatku živín a výnosy bývajú opäť nízke. V praxi sa však samozrejme častejšie vyskytujú problémy s nízkym ako s vysokým obsahom humusu v pôde.

Ako zvýšiť obsah humusu v pôde a zlepšiť výnosy?

Krok 1:

V prvom rade potrebujete organický materiál. Už samotné pestovanie plodín dodáva do pôdy veľké množstvo organického materiálu, no zvyčajne je to príliš málo na zvýšenie obsahu humusu. Potrebujete dodatočný prísun organického materiálu. Môže ním byť pestovanie medziplodín (listy, korene), hnoj, kompost atď..

Krok 2:

Organický materiál (rastlinné zvyšky, hnoj) je pretváraný na humus aktivitou pôdnych organizmov. Cieľom ďalšieho kroku je teda vytvoriť v pôde priaznivé podmienky pre rozvoj biologickej aktivity, aby tak mohli jednotlivé zložky pôdneho edafónu (mikroorganizmy, huby, dážďovky atď.) plnohodnotne pracovať.

Pôdna mikroflóra a pôdne organizmy potrebujú pre plnohodnotný rozvoj tieto základné podmienky:

  1. Potravu (organický materiál).
  2. Vodu a vzduch (potrebná dobrá pôdna štruktúra – obsah vápnika, horčíka).
  3. Neutrálne pôdne pH (dosahujeme vápnením).
  4. Optimálnu teplotu (prevzdušnenie a štruktúra pôdy, pokrytie povrchu medziplodinou).

Na udržiavanie dobrej pôdnej štruktúry potrebuje pôda pravidelný, dostatočný prísun vápnika a horčíka. Viac sa o tejto téme dozviete v sekcii „PÔDNA ŠTRUKTÚRA“.

Pre správny rozvoj pôdnej mikroflóry a pôdnych organizmov je nevyhnutné udržiavať pH pôdy neutrálne. Mikroorganizmy pretvárajúce organický materiál na humus nie sú schopné prežiť v kyslých alebo veľmi zásaditých pôdach. Viac sa o tejto téme dozviete v sekcii „PÔDNA MIKROFLÓRA A PÔDNE ORGANIZMY“.

Pôdy bez pokrytia medziplodinou sa zvyknú ľahko prehrievať. Relatívne rýchlo je možné dosiahnuť teplotu nad 40°C, čo ničí pôdne mikroorganizmy. Na udržiavanie miernej teploty pôdy je potreba zvoliť medziplodiny, ktoré by čo najrýchlejšie zabezpečili pokryvnosť a ochránili tak povrch pôdy.

Vápnenie a využívanie medziplodín sú kľúčovými faktormi pre zvyšovanie obsahu humusu v pôde!