Všeobecné informácie

Vápnenie

Čo je vápno?

Pod pojmom vápno sa zvyčajne myslí vápenec alebo dolomitický vápenec. Obe horniny tvoria časti pohoria Álp alebo Dolomitov. Podstatou vápenca je minerál uhličitan vápenatý CaCO3, podstatou dolomitického vápenca je minerál uhličitan vápenato-horečnatý CaMg(Co3)2. Tieto minerály vznikli vyzrážaním v mori, alebo boli vytvorené podmorskými organizmami, napr. koralmi v dávnych dobách. Vďaka pohybom v zemskej kôre, keď sa tvorili pohoria v priebehu miliónov rokov, môžeme dnes tieto minerály ťažiť v kameňolomoch. Vyťažený vápenec drvíme do veľmi jemne mletej podoby (vápencovej múky), alebo spracovávame výpalom vo vysokej peci do podoby páleného vápna. Finálne výrobky z vápenca využívame ako hnojivo, a na zúrodňovanie – udržiavanie kvalitatívnych vlastností pôdy.

V niektorých priemyselných odvetviach vzniká uhličitan vápenatý alebo iný druh materiálu bohatého na obsah vápnika – ako vedľajší produkt výroby. Niektoré z týchto vedľajších produktov môžu byť použité ako vápenaté hnojivo a nazývajú sa tiež vápnom.

Materiály s obsahom vápnika, ktoré vznikli ako vedľajší produkt výroby – bývajú zvyčajne veľmi lacné, no nie vždy spĺňajú podmienky materiálu vhodného na úpravu pôdy. Pred použitím takéhoto materiálu sa každopádne uistite, či ide naozaj o materiál, ktorý je schopný zlepšiť úrodnosť pôdy. V prípade potreby môžete kontaktovať našich poradcov.

Stáva sa, že niekedy je určitý produkt označený ako vápno, ale v skutočnosti vápnom nie je. Napríklad kremičitany vápenaté (CaSi) sú často ponúkané ako vápno, ale nie sú vápnom – nemajú schopnosť neutralizovať pôdne kyseliny.

Rovnako aj sádra (sádrovec) sa často predáva ako vápno, no je to tiež produkt, ktorý nemá schopnosť neutralizovať pôdne kyseliny. Napriek tomu je však sádrovec dobrým hnojivom a produktom na úpravu pôdy. Vo všeobecnosti je na trhu veľa rôznych produktov označovaných ako „vápno“. Niektoré sú veľmi lacné a naopak, niektoré príliš drahé. Pre pestovateľov je dôležité použiť materiál takej kvality, ktorá by spĺňala požiadavky pôdy na jej zúrodnenie. Zároveň by malo ísť o materiál tomu primeranej ceny.  Používanie výlučne lacných druhov materiálov, býva v konečnom dôsledku drahšie, ako používanie vápna správneho typu a kvality.

Vápencové múky

Vápencové múky sú veľmi jemne mletým materiálom – vápencom alebo dolomitickým vápencom.

Na účely všeobecného použitia, ako je zvýšenie hodnoty pH, udržiavacie vápnenie atď. – nezáleží na tom, či sa používa múka z vápenca alebo dolomitického vápenca.

Oveľa dôležitejšia ja samotná kvalita vápencovej múky. Vlastnosti kvality akými sú jemnosť mletia, kvalitatívna forma dodania z výroby, aplikačné vlastnosti – sú kľúčovými faktormi zaručujúcimi účinnosť.

Našou skúsenosťou je, že kvalita vápencovej múky sa môže výrazne líšiť v závislosti od konkrétneho dodávateľa. Uistite sa preto, že pre svoje potreby kupujete tú správnu kvalitu.

Production process of limestone flours:

1. Natural limestone, or dolomitestone
is mined in the open pit

2. Breaking and milling of the stones

3. Moistening to spread with a plate spreader
or used in dry form

1. Moistened limestone flour:

Delivery:
Moistened lime stone flours are fine powdery stone flours that are moistened to a maximum of 10% water content to prevent too much dust development while spreading. Moistened lime products can be stored right at the field and spread with a lime spreader (plate spreader) or a manure spreader (plate spreader).

Storage:
Moistened lime products are delivered with a dump truck right to the place of usage or some storage place. They can be stored in the open space at the field for several weeks. The storage should not be in a recess, otherwise, water will be recited from the lime. Rainwater must be able to run off. The crust that forms after a rain can be easily broken with a front loader or similar and is not a problem for spreading. If a storage period of several weeks or months is planed, the product should be covered with a falt or should be stored in a dry shelter.

Spreading:
Moistened lime products are loaded to a lime spreader for moist lime (plate spreader) or a manure spreader (plate spreader) with a front loader or similar and are spread to the field. The spreading width usually is 12-15 m depending on the used spreader.

2. Dry limestone flour:

Delivery:
Dry lime products are deliverd in a silo truck. The products can be filled into a specific lime spreader or into a storage silo.

Storage:
The storage has to be in a silo for lime products. Without water contact, dry lime products can be stored for several years. It is also possible to load the dry lime products directly to the lime spreader for dry lime – without storage in a silo in-between. The spreading width usually is 6 – 15 m (depending on the lime spreader)

Spreading:
Dry lime products can only be spread with a special lime spreader for dry lime with an auger. Some contractors do have such lime spreaders and offer the spreading as a service or rent these lime spreaders.

Both moistened and dry limestone flours provide a homogeneous distribution over the field, a very good soil to lime contact and have a good and quick effect on soil fertility. Provided the quality is ok.

3. Granulated limestone flour:

Dry limestone flour can be granulated with water and a granulation agent to granulates of usually 2-8 mm. The granulates can then be spread with a normal fertilizer spreader. This form of lime spreading has some big disadvantages.

In our experience, the usage of a granulation agent can produce very hard granulates what leads to a very slow decay of the granulates. Without using a granulation agent, the granulates are too soft and the spreading quality can be poor. The second point is that limestone flour needs as much contact with soil particles as possible to affect.

Granulates of limestone flour lead to a very inhomogeneous distribution of lime over the field compared to not granulated moist or dry limestone flours.

Only were granulate lies, there is lime. The result is a very poor lime to soil contact and almost no effect, especially in the first years after spreading. Due to the high prices of the granulates, farmers usually use only 200 – 500 kg/ha. With a neutralization value of 45-50% CaO the used amount of neutralizing CaO per hectare is too little (90 – 250 kg/ha CaO).

All this together brings us to the point, that granulated limestone flour is not a good form of liming in general.

It can be used on grassland where a lime spreader can´t be used, on very steep hills for example. On steep arable fields, it is better to use water soluble, grained burned lime which can be spread with usual fertilizer spreader.

Pálené vápno:

Pálené vápno je prírodný kalcitický vápenec, ktorý sa pri výpale zahrieva na teplotu cca 1000°C. V tomto procese stratí vápenec 50% svojej hmotnosti, a mení sa na čistý oxid vápenatý (CaO) – týmto sa stáva rozpustným vo vode.

Výrobky z páleného vápna sa používajú na rýchlu úpravu pH, alebo na zlepšenie pôdnej štruktúry na stredne-ťažkých a ťažkých pôdach.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov je treba používať vysokú kvalitu kalcitického páleného vápna. Z pohľadu zlepšenia pôdnej štruktúry, napríklad používanie lacného páleného vápna s vysokým obsahom horčíka spôsobuje práve neželaný – opačný efekt.

Production process of burned limestone:

1. Natural limestone is mined in the open pit

2. Burning of limestones at about 1000°C

3. Breaking and sieving of burned limestone

Storage:
Burned lime reacts very intensely with water. This is the reason for its quick and very good effect. If burned lime gets in contact with water in the storage shelter it gets immediately very hot (>200°C) and gets three times the volume.

It is very important to store all burned lime products in a dry place!

Due to the reaction of burned lime products with the moisture of the air, burned lime products tend to become dusty over time. Therefore it is recommended to store burned lime products not longer than 6 months.

Spreading:
Burned lime products like Branntkalk 3-8 mm can be spread with the usual fertilizer spreader. The spreading width is up to 24 m. Burned lime products like Branntkalk 0-5 mm are spread with a lime spreader for dry lime (auger spreader). Heavy rainfall onto the not incorporated burned lime products should be avoided. Burned lime products should be incorporated into the upper 0-10 cm immediately or within a few days after spreading. Seeding can start right after spreading or the incorporation of burned lime products. Burned lime products won´t harm the seedling.

Pri rozhodovaní sa ktorý typ vápna použiť s ohľadom na pestovanú plodinu, či rýchlosť potrebného zásahu v pôde – odporúčame spraviť informatívny pôdny rozbor a obrátiť sa na našich poradcov.

Neváhajte nás kontaktovať. Pomôžeme vám s výberom najvhodnejšieho typu výrobku.