Pôdna štruktúra

Dostatočné množstvo vápnika a horčíka

Kľúč k zvýšeniu výnosov a celkovej ziskovosti pestovania

Pôdna štruktúra je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich výšku výnosov, a celkovú rentabilitu pestovania. Dobrá pôdna štruktúra je potrebná pre správny vodo-vzdušný režim v pôde, rast koreňovej sústavy, odber živín rastlinou a ešte oveľa viac. Naši poradcovia vám radi pomôžu zlepšiť štruktúru vašej pôdy, čo umožní zvýšiť výnosy a celkovú rentabilitu.

Vápnik a horčík sú nevyhnutnými pre zachovanie dobrej pôdnej štruktúry!

Vápnik a horčík sú kladne nabité. Znamená to, že môžu spájať ílovité častice pôdy a humusu ktoré sú nabité negatívne. Tento tzv. ílovito-humusový-komplex je východiskovým bodom na vybudovanie správnej – pórovitej (špongiovitej) pôdnej štruktúry.

Dodanie vápnika a horčíka do pôdy prostredníctvom vápnenia je najľahším a najlacnejším spôsobom ako zlepšiť pôdnu štruktúru.