Draslík

Hospodárenie s vodou v tele rastliny

Draslík s úlohou regulácie vody

Základnou úlohou draslíka v tele rastliny je regulácia vody. Draslík sa spolu s vápnikom podieľa na otváraní a zatváraní prieduchov – reguluje transpiráciu, zabraňuje teda vysychaniu rastlín. Dostatočná zásoba draslíka v pôde je potrebná, aby sa zabránilo predčasnému a rýchlemu vädnutiu rastlín v suchých obdobiach. Naopak, príliš vysoký obsah draslíka v pôde môže nepriaznivo ovplyvniť pôdne agregáty (zhluky pôdnych častíc) a spôsobiť zhoršenie pôdnej štruktúry.

Na dosiahnutie stabilných a vysokých výnosov je nevyhnutné udržiavať v pôde optimálnu hladinu draslíka – nie príliš nízku a nie príliš vysokú!

Pfad 1191@2x

Ako doplniť draslík do pôdy?

Najlacnejším spôsobom ako doplniť draslík do pôdy je použitie organických hnojív bohatých na obsah draslíka, akými sú napr. digestát z bioplynovej stanice alebo hnojovica. V prípade, že tieto hnojivá nie sú dostupné, môžete použiť draselnú soľ. Pestovatelia v ekologickom poľnohospodárstve môžu namiesto draselnej soli použiť síran draselný. Všetky spomínané draselné hnojivá sú veľmi rýchlo rozpustné, preto by množstvo draslíka dodaného do pôdy nemalo byť naraz príliš vysoké.

Naši poradcovia vám dokážu pomôcť nájsť dobrý a cenovo dostupný spôsob ako zlepšiť a udržať správnu hladinu draslíka vo vašej pôde.

Čo ak je obsah draslíka v pôde príliš vysoký?

Odstrániť draslík z vrchných vrstiev pôdy nie je možné veľmi rýchlo – zvyčajne to trvá niekoľko rokov. Príliš vysoká hladina draslíka degraduje pôdnu štruktúru. Aby sa pri vysokej hladine draslíka zabránilo rozpadu pôdnych agregátov, je potrebné v pôde zvýšiť obsah vápnika a horčíka ako protiváhu, čím sa upraví vzájomný pomer. Odporúčame urobiť dôkladný pôdny rozbor s meraním KVK (Katiónovej Výmennej Kapacity) – ten umožní potvrdiť či je obsah draslíka skutočne nadmerne vysoký.

Naši poradcovia vám s týmto radi pomôžu!