Výrobky určené na vápnenie

Zvýšte výnosy pestovaných plodín

Výrobky z jemne mletého vápenca

Vápencová múka

Vápencová múka (jemne mletý vápenec) navlhčená na 10%-ný obsah vody s cieľom zjednodušiť logistiku a zabrániť nadmernej prašnosti pri aplikácii.

Aplikácia:

  1. pomocou diskového rozmetadla určeného na aplikáciu vlhčenej vápencovej múky (precízna, presná a rýchla aplikácia)
  2. pomocou univerzálneho rozmetadla pre hnoj, granulované a práškové materiály – rozmetadlo musí byť vybavené hydraulicky výškovo nastaviteľnou medzistenou oddeľujúcou rozmetacie ústrojenstvo. Nevyhnutnosťou sú rozmetacie disky vhodné pre práškové a granulované materiály.

 

Šírka rozmetania:  12-15 m

Neutralizačná hodnota (obsah CaO):  > 53% CaO
Jemnosť mletia: 100% < 0,125 µm

Zloženie (obsah živín):
> 95% CaCO3 celkový obsah
> 38 % Ca (vápnik)

Obsah vody: 5 – 10%
Možnosť využitia v ekologickom poľnohospodárstve:  ÁNO

Využitie: Vápencová múka (jemne mletý vápenec) – je univerzálny produkt určený na vápnenie pôd. Vhodný pre všetky druhy pôd bez rozdielu a pre všetky druhy pestovaných plodín.
Dodanie:
voľne ložený, dodávka klasickým vyklápačom (25 – 27 ton)
Uskladnenie: voľne na poli alebo v priestoroch agro-podniku

Dodávka – Uskladnenie – Aplikácia:

Odporúčané dávky:

Odporúčané termíny aplikácie:

 

Výrobky z páleného vápna

Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm

Aplikácia:

  1. pomocou bežného diskového rozmetadla
  2. pomocou diskového rozmetadla určeného na aplikáciu vlhčenej vápencovej múky

 

Šírka rozmetania: 24-32 m

Neutralizačná hodnota (obsah CaO):  > 92% CaO

Veľkosť (frakcia): 2-8 mm

Zloženie:
> 92% CaO celkový obsah
> 65 % Ca (vápnik)

Obsah vody: <1%
Možnosť využitia v ekologickom poľnohospodárstve:  NIE

Použitie: Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm je vhodné na aplikáciu pred výsevom, na rýchlu úpravu pôdneho pH. Možnosť využitia pre všetky druhy pestovaných plodín, použitie na stredne ťažké a ťažké pôdy. Po vyaplikovaní zapracovať do pôdy, do hĺbky 0-20 cm. Zapracovanie nevyhnutné do niekoľkých dní, resp. max. do 1 až 2 týždňov.
Dodanie:
big-bag 1000 kg (big-bag vrátane vnútornej fólie)
Uskladnenie: 
nevyhnutné uskladniť na suchom mieste, zabrániť styku s vodou

Návod na použitie: aplikácia diskovým rozmetadlom do šírky 24 – 32 m.

Odporúčané dávky:

Termín aplikácie: najvhodnejšie tesne pred výsevom alebo pred prípravou osivového lôžka