Výrobky určené na vápnenie

Zvýšte výnosy pestovaných plodín

Výrobky z jemne mletého vápenca

Vápencová múka

Vápencová múka (jemne mletý vápenec) navlhčená na 10%-ný obsah vody s cieľom zjednodušiť logistiku a zabrániť nadmernej prašnosti pri aplikácii.

Aplikácia:

  1. pomocou diskového rozmetadla určeného na aplikáciu vlhčenej vápencovej múky (precízna, presná a rýchla aplikácia)
  2. pomocou univerzálneho rozmetadla pre hnoj, granulované a práškové materiály – rozmetadlo musí byť vybavené hydraulicky výškovo nastaviteľnou medzistenou oddeľujúcou rozmetacie ústrojenstvo. Nevyhnutnosťou sú rozmetacie disky vhodné pre práškové a granulované materiály.

 

Šírka rozmetania:  12-15 m

Neutralizačná hodnota (obsah CaO):  > 53% CaO
Jemnosť mletia: 100% < 0,125 µm

Zloženie (obsah živín):
> 95% CaCO3 celkový obsah
> 38 % Ca (vápnik)

Obsah vody: 5 – 10%
Možnosť využitia v ekologickom poľnohospodárstve:  ÁNO

Usage: Calzinator is an universal produkt for calzification. It can be used on any soil type and for any crop.
Delivery:
with dumptruck (25 – 27 t/truck)
Storage:
stored in a pile on the field or at the farmyard

How to use:

Recommended amount:

Time of usage:

Výrobky z páleného vápna

Pálené vápno BRANNTKALK 2-8mm

Aplikácia:

  1. pomocou bežného diskového rozmetadla
  2. pomocou diskového rozmetadla určeného na aplikáciu vlhčenej vápencovej múky

 

Šírka rozmetania: 24-32 m

Neutralizačná hodnota (obsah CaO):  > 92% CaO

Veľkosť (frakcia): 2-8 mm

Zloženie:
> 92% CaO celkový obsah
> 65 % Ca (vápnik)

Obsah vody: <1%
Možnosť využitia v ekologickom poľnohospodárstve:  NIE

Usage: Burned calzitic lime 2-8 mm should be used pre seeding for fast pH imporvements. It can be used on middle to heavy soils and for any crop. Burned calzitic limes 2-8 mm has to be incooperated in the upper 0-20 cm after several days or 1-2 weeks.
Delivery:
in 1000 kg Big Bag with 4 houses
Storage:
hast to be stored in dry place

How to use:

Recommended amount:

Time of usage: