Pôdna mikroflóra a pôdne organizmy

Úrodné pôdy

Aktívny pôdny edafón

Na to, aby sa v pôde správne rozvíjali prospešné mikroorganizmy, huby či dážďovky (pôdny edafón) sú potrebné vhodné pôdne podmienky. Mikroflóra a pôdne organizmy potrebujú potravu, špecifickú teplotu, vlhkosť, pórovitosť, kyslík a neutrálne pH(H2O) pôdy.

Prečo je aktívna pôdna mikroflóra nevyhnutná pre udržanie pôdnej úrodnosti, vysokých výnosov a celkovej rentability?

Pretože pôdne mikroorganizmy mineralizujú živiny akými sú dusík (N) a fosfor (P), a robia ich prístupnými pre rastlinu. Približne 50% množstva dusíka, ktorý rastlina odoberie z pôdy počas celého vegetačného obdobia, pochádza z organického materiálu v pôde, nie z minerálnych hnojív. Ak pôdne mikroorganizmy nie sú schopné tento dusík mobilizovať, rastliny budú trpieť nedostatkom dusíka, aj napriek tomu že bol do pôdy prostredníctvom N-hnojiva dodaný.

Fosfor z 50-tich až 75-tich% pochádza z organického materiálu v pôde. Príčinou deficitu fosforu vo vlhkých pôdach v jari, je neaktívnosť pôdnych mikroorganizmov a znížená mobilita fosforu v dôsledku nízkych teplôt a nedostatku kyslíka.

Podmienky pre rozvoj pôdnej mikroflóry a pôdnych organizmov

1. Neutrálne pôdne pH

Pre aktívny rozvoj biologického života v pôde (mikroorganizmov, húb, dážďoviek atď.) je potrebné pôdne pH(H2O) v rozsahu ideálne 7,0-7,5.

V tomto rozsahu pH sa môžu pôdne mikroorganizmy rýchlo rozmnožovať, a budovať tak základ stabilnej pôdnej mikroflóry. V pôdach s nižším pH(H2O) dominujú nežiaduce mikroorganizmy ako fuzáriá, sklerocíniá a iné, a rastliny trpia v dôsledku rastlinných chorôb a nedostatočného čerpania živín. Informácie o tom ako zlepšiť pH pôdy nájdete tu.

zoom-in@2x

2. Pórovitosť a kyslík (vzdušný režim)

V pôdach so zlou pôdnou štruktúrou, pôdna mikroflóra nenachádza dostatok pórov, v ktorých by sa rozvíjala a žila. Je však tiež pravdepodobné, že ak je pôda príliš premočená, mikroorganizmy budú trpieť nedostatkom kyslíka. Informácie o tom ako zlepšiť pôdnu štruktúru nájdete tu.

3. Vlhkosť (vodný režim)

Pôdne mikroorganizmy žijú vo vodnom trupe okolo pôdnych častíc. Ak pôda vysychá príliš rýchlo, neprežijú dlho. Tento problém sa vyskytuje hlavne u pôd nepokrytých dlhší čas hlavnou pestovanou plodinou či medziplodinou, alebo u pôd so zlou štruktúrou. Venujte teda pozornosť medziplodinám, udržujte povrch pôdy pokrytý a zlepšite tak pôdnu štruktúru. Informácie ako zlepšiť pôdnu štruktúru nájdete tu. Info ohľadom medziplodín nájdete tu.

4. Teplota

Optimálna teplota pôdy pre rozvoj mikrobiálneho života je okolo 20°C. Pri tejto teplote enzýmy pôdnych mikroorganizmov pracujú veľmi rýchlo a mobilizácia živín je výborná. Na udržanie teploty na úrovni okolo 20°C je dôležité dobré prevzdušnenie pôdy (štruktúra – vápnik, horčík) a čo najdlhšie pokrytie povrchu (medziplodinou).

5. Potrava

Každá zo skupín pôdneho edafónu (mikroflóra/organizmy) potrebuje na prežitie a rozvoj potravu podobne ako človek. Najlepšou potravou pre pôdne mikroorganizmy sú výlučky koreňovej sústavy (exudáty) a samotné korene rastlín. Pre rozvoj mikroflóry je preto výhodou, ak sa na poli vyskytujú rastúce rastliny podľa možnosti čo najdlhšie. Napríklad dôvodom, prečo je repka vynikajúcou predplodinou a je taká prospešná pre úrodnosť pôdy je aj to, že porast je prakticky 10-11 mesiacov na poli a počas tohto dlhého obdobia permanentne živí mikroorganizmy.