Hodnota pôdneho pH

Úrodné pôdy

Sledujte hodnotu pH pôdy a zlepšíte celkovú ziskovosť pestovania!

Pôdne pH je jednou z najdôležitejších vlastností pôdy. Hodnota pH má vplyv na dostupnosť živín, prítomnosť pôdnych mikroorganizmov, štruktúru, schopnosť zadržiavať/ukladať vlahu, obsah humusu a ešte oveľa viac. Hodnota pôdneho pH priamo ovplyvňuje úrodnosť pôdy, pestovateľské výnosy a celkovú rentabilitu!

Aká je ideálna hodnota pH pôdy?

Z pohľadu dostupnosti živín pre rastlinu je ideálne pH(CaCl) pôdy v rozsahu 6,5 až 7,0. Viac o téme vplyvu pH na dostupnosť živín sa dozviete tu.

Z pohľadu mikrobiálneho života v pôde je ideálne pH(H2O) pôdy v rozsahu 7,0 až 7,5. Viac o téme vplyvu pH na mikrobiálny život v pôde sa dozviete tu.

Ako môžem zlepšiť pH svojej pôdy?

Príliš nízke pH

Ak je hodnota pH vašej pôdy príliš nízka, musíte pôdu vápniť. Vápno neutralizuje pôdne kyseliny a zvyšuje pH na optimálnu hodnotu.

Kliknite v hlavnom menu na sekciu VÁPNENIE kde sa dozviete, ktorý z našich výrobkov určených na vápnenie je najvhodnejší pre váš typ pôdy. Prípadne kontaktujte našich poradcov, ktorí vás v oblasti vápnenia radi usmernia.

Príliš vysoké pH

Ak je hodnota pH vašej pôdy príliš vysoká, je potrebné zistiť prečo. Odoberte vzorku pôdy a urobte zodpovedajúci pôdny rozbor.

Pričin príliš vysokého pôdneho pH môže byť niekoľko. Môže ňou byť sodicita pôdy (nadbytok sodíkových iónov), môže ísť o pôdu s prirodzene vysokým obsahom uhličitanov, veľmi vysoký obsah humusu. Častým dôvodom býva aj vysoký obsah horčíka v pôde.

Ak už poznáte príčinu vysokého pôdneho pH, naši poradcovia vám môžu pomôcť dostať hodnotu pH na optimálnu úroveň.

Pfad 1191@2x

Čo vyjadruje hodnota pôdneho pH?

Hodnota pôdneho pH vyjadruje množstvo kyselín (H+) v pôde. Čím nižšia je hodnota pH, tým vyšši je obsah kyselín (H+).

Majte na pamäti:  hodnota pH je logaritmické číslo (základom je násobok 10). To znamená že v pôde s hodnotou pH 6,0 je desať-krát viac pôdnych kyselín ako v pôde s hodnotou pH 7,0. A teda pri pH 5,0 je sto-krát viac kyselín ako pri pH 7,0 (napr. pri pH 4,0 je to tisíc-krát viac kyselín ako pri pH 7,0).

Práve preto je obrovským rozdielom, či je hodnota pH(CaCl) 6,0 alebo 6,5!

Prečo existujú rôzne vyjadrenia hodnoty pôdneho pH?

Vo všeobecnosti sa hodnota pH pôdy meria pomocou roztoku s použitím chloridu vápenatého (CaCl). Tento typ merania pH sa používa v rámci štandardných pôdnych rozborov najčastejšie. Nie všetky analýzy však používajú metódu pH(CaCl) – uistite sa teda, že sa hodnotí rovnakým typom metodiky, aby ste sa tak vyhli nedorozumeniam pri vyhodnotení a súvisiacich odporúčaniach pre prax.

If you are not sure about soil pH – ask our specialists and book a free appointment.

Ak si v téme pôdneho pH nie ste istý – opýtajte sa našich poradcov, a rezervujte si termín bezplatnej konzultácie.

Pôdne pH sa zvyčajne meria pomocou roztokov chloridu vápenatého (CaCl) alebo chloridu draselného (KCl). Oba spôsoby sú bežne využívané a poskytujú porovnateľné výsledky. Platí teda, že pH(CaCl) = pH(KCl).

Iné typy pôdnych rozborov používajú na meranie pôdneho pH destilovanú vodu. Takto nameraná hodnota pH je odlišná od pH(CaCl) alebo pH(KCl) a nie je možné ich vzájomne porovnávať. Teda pH(CaCl) = pH(KCl) ≠ pH(H2O).

Existuje ešte viacero iných meraní pH pôdy prostredníctvom odlišných pôdnych rozborov. Napríklad pH(Ac), alebo pH(NaF). Obe majú odlišný význam pre úrodnosť pôdy a musia byť správne vyhodnotené, aby bolo možné stanoviť vhodné odporúčanie pre prax.

Bez ohľadu na to, aký typ hodnotenia pH pôdy máte, poskytneme vám v danom prípade správne vysvetlenie a vhodné odporúčanie.

Môžem merať pH pôdy priamo na poli alebo potrebujem laboratórny pôdny rozbor?

ÁNONIE. Naši poradcovia majú vybavenie na to, aby urobili meranie rýchlo a precízne priamo u vás na poli – oboma meraniami pH(CaCl) a pH(H2O) bez potreby laboratórneho pôdneho rozboru. Pre potreby merania pH priamo u vás na poli kontaktujte kedykoľvek našich poradcov.

Nepoužívajte pH-meter na bazénovú vodu alebo pH indikátorové prúžky (papieriky). Nie sú vhodné na meranie pôdneho pH.