Dostupnosť živín

Úrodné pôdy

Prečo je pH pôdy také dôležité pre dostupnosť živín?

Rastliny prijímajú živiny iba vo vodorozpustnej forme. Znamená to, že živiny sa musia dostať do pôdneho roztoku predtým ako ich rastlina prijme.

Hodnota pôdneho pH upravuje proces tvorby živného roztoku i samotnú dostupnosť živín v ňom obsiahnutých.

Hodnota pôdneho pH upravuje dostupnosť všetkých živín pre rastliny!

Na udržanie vysokého stupňa dostupnosti všetkých živín, musí byť hodnota pôdneho pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0!

Hlavné druhy živín

Tri základné druhy živín – dusík, fosfor a draslík (N-P-K) sú v pôde najlepšie dostupné pri pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0!

Poľný pokus vykonaný v Nemecku ukazuje, že v pôdach s hodnotou pH(CaCl) 5,7 je dostupnosť fosforu veľmi nízka. Zvýšením pH(CaCl) pôdy na hodnotu 6,5 prostredníctvom vápnenia sa dostupnosť fosforu (P2O5) takmer zdvojnásobila. V tomto prípade nebolo potrebné použiť žiadne dodatočné fosforečné hnojivo, stačilo použiť správny typ vápna.

Sekundárne živiny:

Sekundárne druhy živín ako síra, vápnik a horčík sú rovnako najlepšie dostupné, ak je hodnota pôdneho pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0. Osobitne prijateľnosť horčíka vyžaduje pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0.

Mikroživiny:

Pôdne pH nie je tak významne dôležité pre dostupnosť mikroživín ako je dôležité pre dostupnosť hlavných a sekundárnych živín. Dostupnosť všetkých mikroživín je viac-menej dobrá pri pH(CaCl) pôdy v rozsahu 6,5-7,0!
Pre všetky mikroživiny je redoxný potenciál dôležitejší ako hodnota pôdneho pH.

Dostupnosť železa (Fe) a mangánu (Mn) sa zvyšuje pri klesajúcom pôdnom pH. Preto sa zdá, že nižšia hodnota pH je vhodnejšia pre zásobovanie rastlín so železom a mangánom. Vzhľadom na vysoký obsah železa a mangánu vo väčšine pôd, je zvyčajne množstvo železa a mangánu dostatočne dostupné už pri hodnote pH(CaCl) do 7,0. Pri hodnotách pH(CaCl) vyšších ako 7,2 môže byť dostupnosť železa a mangánu problematická, najmä v podmienkach sucha.

Bór (B), meď (Cu) a zinok (Zn) sú pre rastliny dostupné zvyčajne pri vyšších hodnotách pH(CaCl), ako je to pri železe (Fe) a mangáne (Mn). Napriek tomu, v suchých podmienkach môže byť dostupnosť bóru, medi a zinku problematická aj v pôdach s pH(CaCl) vyšším ako 7,2.

Molybdén (Mo) je jedinou mikroživinou, ktorej dostupnosť sa zlepšuje so stúpajúcim pH(CaCl) pôdy. Vzhľadom na dôležitosť molybdénu pre mikrobiálnu fixáciu dusíka, je veľmi dôležité sledovať pôdne pH ak chcete pestovať strukoviny. V prípade, že hodnota pôdneho pH je veľmi nízka, molybdén nie je pre strukoviny dostupný a tie nie sú schopné viazať dusík zo vzduchu. To je dôvod, prečo strukoviny nerastú dobre na pôdach s pH(CaCl) nižším ako 6,5! Predtým ako začnete pestovať strukoviny, dajte si záležať na vápnení, a vaše výnosy budú vyššie.

Z pohľadu výživy rastlín je dostupnosť všetkých živín (hlavných, sekundárnych a mikroživín) najlepšia pri hladine pH(CaCl) 6,5-7,0!

Spýtajte sa našich poradcov ako dostať pôdne pH na ideálnu hodnotu.