Dostupnosť živín

Úrodné pôdy

Prečo je pH pôdy také dôležité pre dostupnosť živín?

Rastliny prijímajú živiny iba vo vodorozpustnej forme. Znamená to, že živiny sa musia dostať do pôdneho roztoku predtým ako ich rastlina prijme.

Hodnota pôdneho pH upravuje proces tvorby živného roztoku i samotnú dostupnosť živín v ňom obsiahnutých.

Hodnota pôdneho pH upravuje dostupnosť všetkých živín pre rastliny!

Na udržanie vysokého stupňa dostupnosti všetkých živín, musí byť hodnota pôdneho pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0!

Hlavné druhy živín

Tri základné druhy živín – dusík, fosfor a draslík (N-P-K) sú v pôde najlepšie dostupné pri pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0!

A field trial in Germany shows that on soils with a pH(CaCl) of 5,7 the availability of phosphorous is very low.
Increasing the pH(CaCl) to 6,5 due to liming almost doubled the phosphor availability.
No additional P-fertilizer is needed, just use the right lime product.

Sekundárne živiny:

Sekundárne druhy živín ako síra, vápnik a horčík sú rovnako najlepšie dostupné, ak je hodnota pôdneho pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0. Osobitne prijateľnosť horčíka vyžaduje pH(CaCl) v rozsahu 6,5-7,0.

Mikroživiny:

Pôdne pH nie je tak významne dôležité pre dostupnosť mikroživín ako je dôležité pre dostupnosť hlavných a sekundárnych živín. Dostupnosť všetkých mikroživín je viac-menej dobrá pri pH(CaCl) pôdy v rozsahu 6,5-7,0!
Pre všetky mikroživiny je redoxný potenciál dôležitejší ako hodnota pôdneho pH.

The availability of Iron (Fe) and Manganese (Mn) is increasing by decreasing soil pH. Therefore, it seems that a lower pH is better for the supply of the plants with Fe and Mn. Because of the very high amount of Fe and Mn in most soil there is usually enough Fe and Mn available up to pH(CaCl) values of 7,0. At pH(CaCl) values higher than 7,2 the availability of Fe and Mn can get problematic, especially under dry conditions.

Boron (B), Copper (Cu), and Zinc (Zn) are usually plant available to a bit higher pH(CaCl) value than Fe and Mn. Although under dry conditions it can get problematic with B, Cu and Zn as well on soil with pH(CaCl) higher than 7,2.

Molybdenum (Mo) is the only micronutrient where the availability increases with increasing soil ph(CaCl). Due to the importance of molybdenum for microbial nitrogen fixation, it is very important to keep an eye on pH if you want to grow legumes. If soil pH is too low, molybdenum is not available for legumes and they won´t be able to fix nitrogen from the air. That´s the reason why legumes don´t grow well on soil with pH(CaCl) lower than 6,5! Lime your soil before planting legumes and your yields will be higher.

Z pohľadu výživy rastlín je dostupnosť všetkých živín (hlavných, sekundárnych a mikroživín) najlepšia pri hladine pH(CaCl) 6,5-7,0!

Spýtajte sa našich poradcov ako dostať pôdne pH na ideálnu hodnotu.