Horčík

Zachytáva slnečné svetlo

Horčík zachytáva slnečné svetlo

Horčík je najdôležitejším prvkom pre proces fotosyntézy, tvorbu bielkovín a funkciu enzýmov. Je centrálnym prvkom molekúl chlorofylu. Bez horčíka majú rastliny nedostatok energie a nie sú schopné prinášať stabilné a vysoké výnosy.

Ako doplniť horčík do pôdy?

Pre potreby doplnenia menšieho množstva horčíka je možné použiť produky ako napr. síran horečnatý. Tieto typy produktov uvoľňujú horčík veľmi rýchlo a je možné ich v menších množstvách použiť na rýchle – avšak krátkodobé doplnenie horčíka. Ich vysoká rozpustnosť a vysoká cena ich robia nevhodnými pre potreby zásobného doplňovania horčíka. Síran horečnatý je možné použiť ako listovú výživu – v prípade ak rastliny trpia akútnym nedostatkom horčíka.

Podľa nášho názoru nie je krátkodobé (rýchle) doplňovanie horčíka prospešné a odporúčame doplňovať horčík do pôdy zásobným spôsobom. Zásoba horčíka je tak zabezpečená počas celej doby vegetácie.

Ako doplniť do pôdy horčík zásobným spôsobom?

Najlacnejším spôsobom ako do pôdy doplniť zásobu horčíka je použitie vápenatých materiálov bohatých na obsah horčíka. Vápence bohaté na obsah horčíka uvoľňujú v pôde horčík postupne a dodávajú ho do pôdy zásobným spôsobom, nie nárazovo. Umožňujú udržiavať obsah horčíka v pôde dlhodobo a na optimálnej úrovni. To je dôvod prečo vápno bohaté na horčík odporúčame ako najúčinnejšie horečnaté hnojivo!

Pred samotným hnojením horčíkom odporúčame urobiť pôdny rozbor s meraním KVK (Katiónovej Výmennej Kapacity). Naši poradcovia vám s týmto radi pomôžu!