Sodík

Protipól voči vápniku a horčíku

Aj malé množstvo je príliš veľa

V tele rastliny môže sodík čiastočne nahradiť draslík a prispievať k hospodáreniu s vodou. V pôde býva zvyčajne hladina sodíka dostatočná na to, aby napĺňala potreby rastlín. Oveľa častejšie sa však stáva, že hladina sodíka býva v pôde príliš vysoká a spôsobuje tak vážne problémy s pôdnou štruktúrou a dostupnosťou živín. Osobitne v regiónoch s ročným úhrnom zrážok menej ako 600 mm, môže byť veľkým problémom práve vysoká hladina sodíka. Pôdy v týchto regiónoch zvykneme nazývať sodné (slané) pôdy.

Ako môžem znížiť príliš vysokú hladinu sodíka v pôde?

Jediným spôsobom ako znížiť hladinu sodíka v pôde, je vylúhovať prebytočný sodík pomocou zavlažovania. Na takýto krok sú však potrebné extrémne vysoké množstvá závlahovej vody vo veľmi krátkom čase. V praxi je táto realizácia zvyčajne nemožná a nerentabilná. V malom rozsahu môže pomôcť znížiť hladinu sodíka napr. drenáž, ale nie úplne a nie plnohodnotne. V praxi je prakticky takmer nemožné odstrániť sodík z ornice.

Čo môžem urobiť pre zníženie negatívneho vplyvu vysokej hladiny sodíka v pôde?

Aby sa pri vysokej hladine sodíka zabránilo degradácii pôdnej štruktúry a dostupnosti živín, je potrebné v pôde formou protiváhy zvýšiť obsah vápnika a horčíka.

Ako môžem doplniť vápnik?

Vápnik doplníme vápnením. V tomto prípade je však nevyhnutné použiť pálené vápno. Vysoká hladina sodíka zvyšuje pH pôdy nad úroveň 8,0. Štandardný jemne mletý vápenec sa pri takomto vysokom pH pôdy nerozpustí a vápnik do pôdy neuvoľní (vysoké pH = absencia kyselín na rozpúšťanie).  To je dôvodom, prečo v takomto prípade potrebujeme vápenaté materiály rozpustné vo vode – takým je napr. pálené vápno, ktoré uvoľňuje vápnik veľmi rýchlo a zvyšuje jeho obsah v pôde v priebehu dní až týždňov. Niekedy sa odporúča aj použitie sádry (sádrovca) – tento materiál však potrebuje na uvoľnenie vápnika veľké množstvo zrážok. Na dosiahnutie efektu pomocou sádry (sádrovca) je potrebných zvyčajne niekoľko rokov, a je potrebné aplikovať vysoké dávky. Pre doplnenie vápnika v prípade sodných (slaných) pôd, odporúčame teda použiť jednoznačne výrobky na báze páleného vápna (CaO).

Ako môžem doplniť horčík?

Najlepším riešením je súčasné použitie síranu horečnatého spolu s vápnom bohatým na obsah horčíka. Prostredníctvom síranu horečnatého doplníme do pôdy veľmi rýchlo menšie množstvo horčíka, ktoré postačí rastlinám pre krátkodobé potreby. Pomocou vápna bohatého na obsah horčíka doplníme do pôdy horčík zásobným spôsobom, teda pre dlhodobé potreby porastu.

Čo môžem urobiť pre zníženie negatívneho vplyvu vysokej hladiny sodíka v pôde?

Môžete použiť akýkoľvek druh draselného hnojiva, organického alebo ne-organického. Dajte si však v prípade draslíka pozor na predávkovanie – obzvlášť pri použití rýchlo-rozpustných draselných hnojív.

Odporúčame urobiť dôkladný pôdny rozbor s meraním KVK (Katiónovej Výmennej Kapacity), a odsúhlasiť si s našimi poradcami aké opatrenia v rámci hnojenia urobiť!