Zásobovanie rastlín vodou

Potrebné sú drobné pôdne agregáty

Ako zlepšiť zásobovanie rastlín vodou?

Pôdy ktoré sú v dobrom stave (optimálne pH, dostatok vápnika, mikrobiologická aktivita), vyzerajú ako špongia s dostatočným množstvom veľkých a stredne-veľkých pórov. Prostredníctvom týchto pórov funguje správna infiltrácia – voda môže vsakovať do pôdy, a byť uchovávaná pre neskoršie suchšie obdobia (retenčná schopnosť).

Problémom je, že nie všetky pôdy sú v dobrom stave, mávajú zlú štruktúru a nie sú schopné zadržiavať/ukladať vodu pre potreby rastlín.

Pfad 1191@2x

Ako zlepšiť pôdnu štruktúru a zásobovanie rastlín vodou?

Cieľom je dosiahnuť takú pôdnu štruktúru, kde pôdne agregáty (zhluky pôdnych častíc) majú okrúhly tvar. Práve agregáty okrúhleho tvaru vytvárajú v pôde viac pórov na zásobné ukladanie vody. Ako môžete vidieť na obrázku nižšie, pôdna štruktúra z agregátov (zhlukov) okrúhleho tvaru, dokáže ukladať oveľa viac vody ako pôda so štruktúrou z agregátov s rovným – ploským tvarom.

Otázkou zostáva, ako vytvárať pôdne agregáty okrúhleho tvaru?

Pôda musí obsahovať dostatočné množstvo vápnika a/alebo horčíka.

Vápnik a horčík zlepujú dokopy drobné pôdne častice a vytvárajú malé agregáty okrúhleho tvaru. Práve agregáty okrúhleho tvaru vytvárajú priestor/podmienky pre rozvoj pôdnej mikroflóry a rast koreňových vlásočníc – to podporuje tvorbu pôdnych čiastoček okrúhlych tvarov (výsledkom je kvalitná – drobivá pôda).

Na dosiahnutie správnej pôdnej štruktúry a schopnosti pôdy zásobovať rastliny vodou sú nevyhnutné 3 základné podmienky:

  1. Dostatočný obsah vápnika a/alebo horčíka v pôde (zabezpečuje sa vápnením).
  2. Aktivitu pôdnej mikroflóry a pôdnych organizmov (potrebná voda, priaznivé pôdne pH, atď.).
  3. Prítomnosť koreňových systémov (hlavné plodiny, medziplodiny).

Pomocou týchto 3 základných podmienok môžete premeniť pôdu zlej štruktúry so zlým zásobovaním rastlín vodou, na pôdu s dobrou – pórovitou (špongiovitou) štruktúrou, a veľmi dobrou schopnosťou zásobovania rastlín s vodou.

Naši poradcovia vám v tomto môžu pomôcť.