Odtlačok

Za obsah stránky zodpovedá:

Calmit, spol. s.r.o.
Gaštanová 15
SK-811 04 Bratislava
Tel: 02/5465 4298
Fax: 02/5477 7439

Upozornenie
Skôr ako začnete používať túto webovú lokalitu, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky používania (ďalej len „Podmienky“). Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s uvedenými Podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú lokalitu. Spoločnosť Calmit si vyhradzuje právo podľa potreby kedykoľvek zmeniť Podmienky. Odporúčame Vám preto priebežne sledovať zmeny Podmienok, keďže sú pre Vás ako užívateľov záväzné.

Ochrana dát a osobných údajov
Všetky osobné údaje odoslané spoločnosti Calmit prostredníctvom formulárov alebo dotazníkov z tejto webovej lokality slúžia výlučne pre Vašu potrebu – za účelom získania informácií a produktoch alebo ponúkaných službách. Spoločnosť Calmit garantuje, že s Vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzať v zmysle platných zásad ochrany osobných údajov.

Autorské práva – copyright
Všetky údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty na tejto webovej lokalite sú chránené autorskými právami. Spoločnosť Calmit umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Zakazuje sa však akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo na komerčné účely používať akékoľvek údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty alebo texty bez vedomia a súhlasu spoločnosti Calmit. Niektoré stránky tejto lokality obsahujú údaje a informácie chránené autorskými právami tretej strany.

Všeobecné
Táto webová lokalita bola pripravená a zrealizovaná so špeciálnou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosť Calmit nie je schopná zaručiť pravdivosť uvedených informácií so 100%-nou istotou. Spoločnosť Calmit nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené priamo alebo nepriamo používaním týchto stránok, pokiaľ sa nejedná preukázateľne o úmyselný čin alebo hrubú nezodpovednosť zo strany spoločnosti Calmit.

Spoločnosť Calmit taktiež nie je zodpovedná za obsah externých liniek a za obsah diskusných fór a chatov prepojených na túto webovú lokalitu.

Cookies
Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa môžu uložiť do prehliadača vo vašom počítači. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si napr. informácie o vašej návšteve a môžu prispôsobiť obsah vašim konkrétnym záujmom. Väčšina webových stránok používa cookies.

Súbor cookie obsahuje meno domény, z ktorej cookie pochádza, „životnosť“ súboru (t.j. ako dlho zostane na vašom zariadení) ako aj číselnú hodnotu (obvykle náhodne vygenerované jedinečné číslo). Vo vašich prehliadačoch si môžete nastaviť pravidlá pre používanie súborov cookies. Ak používanie súborov cookies zablokujete, môže to ovplyvniť funkčnosť stránky a nebudete môcť používať všetky interaktívne funkcie na našej webovej stránke.

Súbory cookies môžete vo vašom prehliadači jednoducho zmazať. Preštudujte si pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť alebo upraviť nastavenia vášho prehliadača.