Využite existujúce pôdne rozbory

Vyššia ziskovosť hospodárenia na vašom agro-podniku

Existujúce pôdne rozbory

V prípade že už pôdny rozbor máte, pomôžeme vám čo najlepšie zúžitkovať existujúce dáta. S cieľom zlepšiť rentabilitu pestovania – zanalyzujeme namerané hodnoty a odporúčíme vám najvhodnejšie riešenie na zlepšenie úrodnosti pôdy a zvýšenie výnosov.

Zašlite nám pôdne rozbory ktoré už máte a ozveme sa vám.

Táto služba je úplne zdarma!

Väčšina pôdnych rozborov poskytuje iba samostatné laboratórne výsledky, ale získané dáta nevyhodnocuje ako celok.

Naši poradcovia vedia ako dáta analyzovať a vzájomne spájať, aby ste z existujúceho rozboru získali ucelené odporúčanie.

Ako to robíme?

Príklad dát z pôdneho rozboru:

dostupnosť fosforu (P): 5 mg/10g
dostupnosť draslíka (K): 25 mg/100g
pH(CaCl): 5,3
obsah humusu: 3,5

O čom tieto dáta vypovedajú?

Rozbor popisuje, že vaša pôda je veľmi chudobná na obsah fosforu. Na základe toho by ste sa mohli rozhodnúť pre aplikáciu fosforečného hnojiva. Toto by bol na prvý pohľad logický, avšak nesprávny záver! Stálo by vás to veľa prostriedkov ale nezlepšilo by sa nič.

Vzájomným porovnaním získaných dát, by naše odporúčanie bolo nasledovné:

Aplikácia fosforečného hnojiva NIE JE potrebná. Je potrebné iba zvýšenie pH pôdy.

Ako sme sa dopracovali k tomuto odporúčaniu?

Opýtame sa vás na priemernú úrodu pestovaných plodín a množstvo už aplikovaného fosforečného hnojiva. V tomto prípade predpokladáme, že množstvo fosforu odčerpaného z pôdy pestovanou plodinou je rovnaké ako množstvo fosforu dodaného do pôdy prostredníctvom použitého fosforečného hnojiva. Pomer odčerpaného a dodaného fosforu je teda vyrovnaný.


Ďalšou otázkou je:
Je pravdepodobné, že v pôde je príliš málo fosforu, alebo len jednoducho nie je prístupný pre rastlinu?

Hlavným zdrojom fosforu vo forme prístupnej pre rastlinu je pôdny humus. Obsah humusu je podľa rozboru vysoký, pomer odčerpaného/dodaného fosforu je vyrovnaný. Je preto veľmi nepravdepodobné, že by bolo v pôde fosforu málo. Na overenie odporúčame vykonať podrobnejší pôdny rozbor s cieľom zistiť v akej forme sa frakcie fosforu v pôde nachádzajú (možnosť nerozpustnej zlúčeniny).

Zvoľte správnu metodiku pôdneho rozboru

Na to, že ide o ornú pôdu, je hodnota pH(CaCl) pôdy veľmi nízka.
V dôsledku výrazne nízkeho pH je dostupnosť prijateľného fosforu veľmi nízka.

Problémom zostáva iba pôdne pH, nie samotné množstvo fosforu v pôde. Použitie fosforečného hnojiva problém nevyrieši, ba dokonca, môže ešte znížiť úrodnosť pôdy. V tomto prípade je riešením jedine zvýšenie pôdneho pH.

Vďaka našim odporúčaniam budete môcť použiť správne hnojivo v správnom čase a v správnej dávke. Ušetríte prostriedky a zlepšíte ziskovosť svojho agro-podniku.