Kyseliny

Problémom je ak je ich priveľa

Stačí menšie množstvo kyselín

Pod pojmom kyseliny sa rozumejú ióny H+. Hodnota pH určuje množstvo H+ kyselín v roztoku alebo v pôdnom roztoku. Viac informácií o pH pôdy nájdete tu.

Pretože H+ kyseliny sú kladne nabité, môžu sa napojiť na povrch pôdnych častíc podobne ako vápnik, horčík, draslík alebo sodík. Ak sa počet H+ kyselín napojených na povrch pôdnych častíc rapídne zvýši, zaberajú H+ kyseliny prevažnú časť tohto povrchu a rýchlo sa zníži počet živín (Ca, Mg, K, Na). Tento stav vedie k problémom akými sú zlá pôdna štruktúra, znížená schopnosť zadržiavať/ukladať vlahu, znížená aktivita pôdnej mikroflóry a organizmov, a čo je najpodstatnejšie – výrazne sa znižuje dostupnosť živín vrátane dusíka (N), fosforu (P) a síry (S).

Veľké množstvo kyselín naviazaných na povrch pôdnych častíc znižuje výnosy a rentabilitu pestovania!

Ako vytlačiť kyseliny z povrchu pôdnych častíc?

Z povrchu pôdnych častíc odstránime H+ kyseliny tak, že do pôdy doplníme protiióny, akými sú vápnik alebo horčík. Vápnik a horčík vytláčajú H+ kyseliny z povrchu pôdnych častíc do pôdneho roztoku. V pôdnom roztoku musí byť prítomný uhličitan alebo oxid, aby sa H+ kyseliny neutralizovali na vodu. Materiály určené na vápnenie podľa svojho druhu obsahujú vápnik (alebo horčík) a uhličitany (alebo oxidy).  Vápenaté materiály teda H+ kyseliny mobilizujú (vytláčajú z povrchu pôdnych častíc) a zároveň neutralizujú.

Ktorý druh vápna je najvhodnejší pre môj typ pôdy a akú dávku potrebujem?

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné urobiť dôkladný pôdny rozbor. Naši poradcovia vám s tým radi pomôžu. V prípade nedostatku času na podrobný pôdny rozbor, môžete využiť naše všeobecné odporúčania, ktoré nájdete v sekcii VÝROBKY URČENÉ NA VÁPNENIE

Problematickým býva aj úplná absencia kyselín v pôde alebo ak sa vyskytujú len v malom množstve. Väčšina mikroživín totiž potrebuje určitú hladinu kyselín, aby sa stali dostupnými pre rastlinu.

Čo by som mal robiť ak môja pôda obsahuje príliš málo kyselín?

Doplnenie kyselín do pôdy môže byť oveľa náročnejšie ako ich neutralizácia pomocou vápnenia. Jedným zo spôsobov by mohlo byť používanie hnojív s výrazne okysľujúcim efektom alebo zmena spôsobu spracovania pôdy. Je vždy potrebné voliť individuálny prístup. Naši poradcovia vám v tomto môžu pomôcť.