Plánovanie opatrení

Poradenstvo

Konkrétne metódy a odporúčania

Pre konkrétny prípad odporučíme spôsob vápnenia, výber vhodného druhu vápna, množstva, a termínu aplikácie. Zároveň odporučíme a vysvetlíme, prečo použiť konkrétny druh hnojiva.

Naše odporúčania zahrňujú obdobie niekoľkých rokov, až do času, kým bude úrodnosť pôdy na svojom maxime. To trvá zvyčajne 3 až 5 rokov, preto je plán potrebných opatrení rozvrhnutý do 5-tich rokov.

Naše odporúčania navrhujeme spôsobom, ktorý by čo najskôr priniesol zlepšenie úrodnosti a udržateľnosti ziskového hospodárenia na vašej pôde.