Zvoľte správnu metódu pôdneho rozboru

Pôdny rozbor

Prečo je dôležité zvoliť správnu metódu pôdneho rozboru?

Dôvodom prečo robiť rozbor pôdy, je získať odpovede na konkrétne otázky. V závislosti od otázky na ktorú sa snažíme získať odpoveď, je potrebné zvoliť konkrétny typ pôdneho rozboru.

Niekoľko príkladov:

Výnosy na väčšine mojich polí v posledných rokoch klesajú. Čo mám robiť?

V prvom rade je potrebné urobiť niektoré merania priamo na poli. Meranie hodnoty pH pre zistenie prijateľnosti živín, objemovej hmotnosti, zhodnotenie pôdnej štruktúry, vyhodnotenie vzdušného (kyslíkového) režimu prostredníctvom farby atď. Naši špecialisti vám s týmto môžu pomôcť. Ďalším krokom je podrobnejší chemický rozbor pôdy. Je nevyhnutné zmerať a vyhodnotiť všetky parametre, nakoľko neviete, ktoré z parametrov sú problematické. Nemá význam merať a vyhodnocovať len niektoré parametre s cieľom ušetriť časť prostriedkov za analýzu – toto vám nepomôže.

Moja kukurica má žlté pruhy na listoch a nerastie dobre - čo by som mal urobiť?

V prípade že sa tento problém vyskytol len na určitej časti parcely, mali by ste odobrať vzorky rastlín z dobrej a zlej časti parcely, porovnať analýzu oboch vzoriek, aby ste zistili obsah ktorej živiny je nedostatočný. Ak sa problém vyskytuje na celej parcele, je potrebné urobiť rýchly pôdny rozbor, aby ste zistili, či nemáte v pôde príliš málo dusíka alebo prijateľnej síry.

Porast na parcele „A“ usychá skôr ako porast na parcele „B“. Chcem zlepšiť podmienky parcely „A“. Čo by som mal urobiť?

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné urobiť 2 rozdielne pôdne analýzy. Cieľom prvej je zistiť, či problémom nie je pôdne utuženie, či prípadne nie je vrchná vrstva ornice príliš plytká atď. Tieto informácie získate iba výkopom na poli a vyhodnotením priamo na mieste. S týmto vám vedia pomôcť naši poradcovia. Cieľom druhej analýzy je zistiť, či je v pôde dostatok vápnika, horčíka a draslíka. Vápnik a horčík sú dôležité pre správnu štruktúru a schopnosť pôdy zadržiavať vodu. Draslík je dôležitý pre samotnú rastlinu z pohľadu správneho hospodárenia s vodou. Tieto informácie získate chemickým rozborom pôdy, vrátane merania Katiónovej Výmennej Kapacity (KVK).