Vyhodnotenie - interpretácia výsledkov pôdneho rozboru

Pôdny rozbor

Porozumenie výsledkom pôdneho rozboru

Typickým pôdnym rozborom je chemický rozbor. Výsledkom rozborov je súhrn dát, ktorým je zvyčajne ťažké porozumieť ak nie ste chemik. Je teda potrebné, aby boli výsledky vyjadrené jazykom poľnohospodárskej praxe.

Naši vyškolení poradcovia vám radi pomôžu výsledky chemického rozboru pôdy správne pochopiť, dáta správne zúžitkovať a dajú vám konkrétne praktické odporúčania.

Napríklad:

Hodnoty z chemického pôdneho rozboru

pH(KCl) hodnota: 5,6
Fosfor hodnota CAL: 17 mg/kg
Draslík hodnota CAL: 39 mg/kg

Naše odporúčanie / aplikovať plošne:

2500 kg veľmi jemne mletý vápenec (95% CaCO3) t.j. > 53% CaO
250 kg DAP (N 18 % P 46 %)
200 kg Draselná soľ (K2O 60%)

Možný nárast výnosov +30%

Možný nárast ziskovosti +20%