Pôdny rozbor priamo na poli

Ako prvé: vykopte dieru!

Prvý krok ktorý vždy urobíme je, že vezmeme rýľ a ideme priamo na pole vykopať dieru!

Chemický rozbor pôdy nie je vždy kľúčom k úspechu! Pred samotným odobratím vzorky pre potreby laboratórneho rozboru je treba konkrétnu pôdnu vzorku preskúmať priamo na poli – predovšetkým preskúmať pôdnu štruktúru vzorky.

Chemický laboratórny rozbor napríklad nezistí, že štruktúra pôdy je zlá a neumožňuje správny rast koreňovej sústavy. Výsledky chemického rozboru pôdy môžu byť výborné, no z pohľadu správneho zakoreňovania rastlín (štruktúry), môže byť pôda stále v zlom stave.

Naši poradcovia dokážu vyhodnotiť niektoré parametre priamo na poli, napríklad štruktúru pôdy, hodnotu pH, redoxný potenciál, elektrickú vodivosť, atď.

Pomocou operatívneho zhodnotenia priamo na poli, vám môžeme prakticky okamžite poskytnúť konkrétne usmernenia pre zlepšenie kvality pôdy. Pre potreby detailných odporúčaní budú odobrané vzorky následne zaslané do laboratória na chemickú analýzu.