Odber a uskladnenie pôdnych vzoriek

Pôdny rozbor

Kedy je najvhodnejší čas na odber pôdnych vzoriek?

V prípade akútnych problémov je možné odobrať vzorku kedykoľvek. Na posúdenie úrodnosti pôdy by však mala byť pôda v tzv. rovnovážnom stave.

Priebežný rovnovážny stav sa dosahuje približne po 6-8 týždňoch od konkrétneho agrotechického zásahu (napr. obrábanie, dodanie živín alebo organických látok).

Podmienky na odber sú priaznivé zvyčajne krátko pred zberom alebo po zbere úrody, prípadne v jari. Pôda by nemala byť premočená – obsah vlahy by mal umožňovať orbu.

Ako odobrať pôdnu vzorku?

1. Vymedzenie homogénnych pôdnych podoblastí (podklady: pôdne mapy, výnosové mapy, letecké snímky, vlastné skúsenosti, atď.).
2. Výber konkrétnych plôch ktoré budú vzorkované (v závislosti od veľkosti parciel, konkrétnych otázok ktoré je treba zodpovedať, v závislosti od stanovených priorít).
3. Určenie odberového kruhu – odber v kruhu cca. 10-15 m. Zdokumentovanie stredového bodu odberového kruhu (napr. pomocou GPS súradníc).
4. Odobratie ucelenej vzorky z daného odberového kruhu (rýľom, pôdnym vrtákom). Ucelená – zmesná vzorka z 10-tich až 15-tich individuálnych vzoriek. Pozor: vzorkovacie náradie s niklovou alebo chrómovou povrchovou úpravou môže mať vplyv na výsledky.
5. Premiešanie odobranej zmesnej vzorky pôdy v čistom vedre, odstránenie časti rastlín, živočíchov atď.
6. Približne 1,5kg zhomogenizovaného materiálu (zmesnej vzorky) naplňte do vrecka na vzorky. Vrecká si môžete vyžiadať od nás, vhodné sú tiež nepoužité vrecká určené na uchovávanie potravín v mrazničke.
7. Označenie vrecka so vzorkou.

Ako uskladniť odobrané pôdne vzorky?

V prípade, že vzorka nemôže byť ihneď odoslaná, je nevyhnutné aby bola na uskladnenie pripravená nasledovným spôsobom:

1. vzorka uložená v mrazničke (uskladnenie do 3 mesiacov)
2. vzorka uložená v chladničke (uskladnenie do 1 týždňa)
3. vzorka vysypaná a uskladnená v bezprašnej, suchej miestnosti, pri izbovej teplote (uskladnenie do 1 mesiaca)

 

Naši poradcovia vám s odberom vzoriek radi pomôžu!