Monitoring a kontrola úspešnosti

Poradenstvo

Zlepšená úrodnosť pôdy a vyššia ziskovosť pestovania

S cieľom ešte viac zlepšiť konkrétne odporúčania, vykonávame monitoring úspešnosti prostredníctvom odberu vzoriek po 1-2 rokoch od prvých realizovaných opatrení, a v prípade potreby navrhujeme ďalšie úpravy.

Zameriavame sa rovnako na výskum a robíme množstvo praktických pokusov s cieľom ďalej zlepšovať kvalitu a spoľahlivosť našich odporúčaní, a hľadať nové spôsoby zvyšovania pôdnej úrodnosti.

Ak máte záujem stať sa partnerom v oblasti výskumu, kontaktujte nás prosím.

Našich zákazníkov vždy požiadame, aby si na svojej pôde urobili niektorý z testov aj sami, a presvedčili sa tak o konkrétnych zlepšeniach. Napríklad ponechaním vybranej parcely bez hnojenia v zmysle našich odporúčaní a meraním úrody pomocou úrodových máp.

Majte však na pamäti, že zlepšovanie úrodnosti je pomalý proces, ktorý trvá 3-5 rokov – to je obdobie, kým sa úrodnosť pôdy zvyčajne dostáva na svoje maximum.